<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=267448967019753&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Mainimage Header Qlikview

QlikView Business Discovery

Kun yhdistetään kaksi ainutlaatuista tekijää (Assosiatiivinen käyttäjäkokemus, QlikView’n ydinteknologia), saadaan tulokseksi markkinoiden dynaamisin Business Intelligence – alusta, QlikView Business Discovery.

Assosiatiivinen käyttäjäkokemus

QlikView’n avulla käyttäjät voivat hakea mitä tahansa tietoa ja analysoida tietoa dashboard-näkymien avulla tai porautua ylös, alas, ristiin ja kysyä sekä vastata kysymyksiin heti ryhmissä ja tiimeissä. QlikView mahdollistaa suorat ja epäsuorat tiedon haut: käyttäjät kirjoittavat olennaisia sanoja tai lauseita ja saavat heti niihin liittyvät datat tai tulokset. QlikView assosiatiivinen kokemus toimii kuin ihmismieli: tiedon assosioinnilla voidaan tehdä odottamattomia oivalluksia liiketoiminnasta.

qlikview kuvitus

QlikView’n ydinteknologia

QlikView on muistinvaraisen (in Memory) analysoinnin pioneeri. Keskusmuistin käyttö on tärkeä tekijä suorityskyvylle, mutta Business Discovery -alustan toimittamiseen tarvitaan paljon muutakin. Niin kauan kuin perinteiset BI -ohjelmistot ovat lähtökohtaisesti joko kysely- tai kuutiopohjaisia, tarvitaan paljon aikavievää koodausta, riippumatta siitä käyttävätkö ne muistinvaraista teknologiaa.

QlikView’n teknologian ansiosta dataa ei tarvitse summata etukäteen, vaan tiedon laskenta tapahtumatason datasta tapahtuu lennossa käyttäjien valintojen mukaisesti. Data analysoidaan keskusmuistissa ja se tiivistetään noin 10 %:iin datamassan alkuperäisestä koosta. QlikView’n teknologia optimoi palvelimen prosessoreiden tehon, jolloin saavutetaan analysoinnille äärimmäisen nopeat vasteajat suurillakin datamassoilla.


QlikView vapauttaa IT:n resursseja raportoinnilta

QlikView mahdollistaa IT:n palvella liiketoimintaa paremmin kuin koskaan aiemmin. QlikView’n Business Discovery alustalla loppukäyttäjät voivat itse tehdä datasta analyyseja ja raporttinäkymiä ilman, että kuormittavat IT:n resursseja raportoinnin tekemiseen.

Business Discovery -malli heijastaa miten BI maailma on muuttumassa nopeasti. Historiallisesti perinteinen BI on ollut vahvasti IT:n kontrolloimaa, staattisen raportoinnin ollessa keskeisin tapa raportoida. Liiketoiminta rasitti usein IT-osastoa kyselyiden tekemisessä, koska perinteiset välineet ovat olleet kankeita ja loppukäyttäjälle liian vaikeita Ad Hoc-tiedon hakemiseen. Business Discover keskittyy suoraan loppukäyttäjän tarpeisiin, mahdollistaen käyttäjän itse hakea tarvitsemaansa tietoa. IT -osaston rooli raportoinnissa on muuttumassa, jonka takia yritykset ottavat käyttöön QlikView’n Business Discovery -mallin perinteisen raportointikeskeisen järjestelmän sijasta.

Myös Business Discover -mallissa IT:llä on ratkaiseva rooli. Sen tehtävä on varmistaa oikean datan saaminen ja tarjoaminen, samalla varmistaen tietoturvan ja järjestelmien skaalautuvuuden. Kuitenkin Business Discover on itseohjautuvaa tiedon käyttämistä, jolloin loppukäyttäjä voi itse kustomoida haluamiaan näkymiä, sekä tehdä vertailevia analyysejä reaaliajassa parantaakseen päätöksentekoa.

Tämä malli eroaa merkittävästi perinteisestä raportoinnin tavasta vapauttaen käyttäjän itsenäisesti hyödyntämään tarvitsemaansa dataa milloin tahansa, riippumatta IT tuen saatavuudesta. Tällöin IT:n resursseja saadaan kohdistettua niille kuuluviin ydintoimintoihin.


Integraatiot lähdejärjestelmiin

Usein organisaatioilla on paljon eri lähdejärjestelmiä, joista luettava tieto tulee yhtenäistää, jotta kokonaisvaltainen raportointi on mahdollista. QlikView on tähän tilanteeseen optimoitu ratkaisu. Datan lataaminen QlikView´hun tapahtuu ohjelmiston sisään rakennetulla omalla ETL-välineellä, joka mahdollistaa datan lataamisen eri tietokannoista ja tiedostoista. Datan lataaminen onnistuu suurimmasta osasta tietokantoja toimittajakohtaisten ODBC- tai OLE DB-ajurien avulla. 

Lisäksi QlikView lukee erittäin helposti ja nopeasti mm. Excel –taulukoita, .txt, .csv –tiedostoja, XML-tiedostoja ja dataa taulukkomuotoisilta internet-sivustoilta. QlikView’ssa datan päivityssykli lähdejärjestelmistä tapahtuu yleensä yöajoina, jolloin tuore data on aamuisin saatavilla. Päivityssykli voidaan määritellä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti; sykli voi myös olla 15 minuutin välein, tai pääkäyttäjä voi myös manuaalisesti päivittää datan.

QlikView´lla on myös asennusvalmiit liitännät SAP-, Informatica- ja Salesforce.com-järjestelmiin.

White Papers

Lataa tästä White Paper:

SAP

INFORMATICA

SALESFORCE

ESSBASE & ORACLE


Ota yhteyttä

Kysy lisää tarjoamistamme ratkaisuista.

Avaa lomake

Ota yhteyttä