<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=267448967019753&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Infrastone Alteryx Mainheader

Alteryx

Alteryxin avulla voit hyödyntää edistyksellistä ja paikkatietoon liittyvää analytiikkaa sekä koneälyä ratkaisuissasi. Alteryx on jalostanut maailman käytetyimmän avoimen lähdekoodin R-ohjelmiston kyvykkyydet sekä Data robot -koneoppimisympäristön helpokäyttöisiksi visuaalisiksi työkaluiksi, jotka integroituvat erinomaisesti Qlikiin (Sense, QlikView), mutta myös muihin raportointivälineisiin (MS PowerBI, Tableau jne.)

Usein liiketoimintaa analysoitaessa tarvitaan jalostettuja tietoja sopivalla tavalla esitettynä ja useasta tietolähteestä yhdistettynä ennen kuin vastaukset liiketoimintakysymyksiin voidaan löytää. Perinteisesti tämä on ollut hidasta ja tiedon haku ja jalostusprosessit liian tehottomia, jotta tarvittavat ja jalostetut tiedot olisi käytettävissä silloin kun niitä tarvitaan. Alteryxin avulla voidaan vastaukset saada tunneissa tai päivissä viikkojen tai kuukausien sijaan.

Alteryxillä on mahdollista hakea ja yhdistää dataa yrityksen omista lähdejärjestelmistä esimerkiksi ERP, Excel, Hadoop, SQL, Oracle sekä yrityksen ulkopuolisista ja avoimista lähteistä Twitter, Salesforce, Google Analytics, Facebook jne.


Alteryx Designer

Alteryx Designer on tarkoitettu data ja liiketoiminta-analyytikoille. Tarvittavat tiedot tuodaan, yhdistetään ja jalostetaan visuaalisesti ilman koodaamista, jolloin vastaukset liiketoiminnan tarvitsemiin kysymyksiin saadaan nopeasti. Tyypillisiä liiketoimintaskenaarioita ovat esimerkiksi kysynnän ennustaminen, kapasiteetin suunnittelu, asiakasanalytiikka, kannattavuuden hallinta, investointilaskelmat, paikkatietoon perustuva analytiikka jne.

Toisin kuin useimmat kaupalliset kilpailijat (SAS, SPSS, RapidMiner jne.) Alteryx hyödyntää analytiikassa avoimen lähdekoodin R-ohjelmistoa, joka on maailman eniten käytetty analytiikkatyökalu. Tiedot voidaan helposti hyödyntää eri raportointiratkaisuissa. Alteryxilla voidaan tuottaa natiivisti esimerkiksi Qlik, Tableau, MS PowerBI käyttämiä tietorakenteita ja tiedostomuotoja.

Alteryx Server

Alteryx Designerilla tehty ratkaisu voidaan "tuotannollistaa" Alteryx Serverin avulla, jolloin ratkaisun tietovirrat ajastetaan ja automatisoidaan. Alteryx Serveriin sisältyvän Analytics Galleryn kautta voidaan julkaista liiketoiminnan loppukäyttäjille Alteryx sovellukset pilvipohjaisesti, jolloin sovellukset ovat käytettävissä mistä tahansa, milloin tahansa.

Alteryx Analytics Gallery

Alteryx Analytics Gallery on pilvipohjainen analytiikan alusta, joka mahdollistaa pääsyn sovelluksiin mistä tahansa, milloin tahansa. Alteryc Analytics Gallery pitää sisällään intuitiivisen käyttöliittymän, josta näkee kaiken tarvittavan datan päätöksenteon tueksi: Big Datan, paikkatietodatan, ennakoivan analytiikan jne.Ota yhteyttä

Kysy lisää tarjoamistamme ratkaisuista.

Avaa lomake

Ota yhteyttä